VS 30-37-35-55-75-90-110-132

hình ảnh mô tả thông số kĩ thuật VS 30KW đến VS 132KW