Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp

Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp

Cách mạng công nghiệp là sự thay đổi lớn lao. Không chỉ biến đổi kinh tế mà cả văn hoá, xã hội một cách toàn diện. Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp.

 Lịch sử cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất – industry 1.0 ( từ 1784). “Phát minh ra động cơ hơi nước” mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại.

 Lịch sử cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai industry 2.0 ( từ 1870). ” Phát minh ra động cơ điện” mang lại cuộc sống văn minh. Năng suất lao động tăng nhiều lần so với động cơ hơi nước.

 Lịch sử cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba industry 3.0 (từ 1969). ” Phát minh ra máy tính & tự động hoá” kết nối thế giới lại với nhau như máy bay, máy tính, điện thoại, internet…. là những công nghệ hiện nay chúng ta đang thụ hưởng.

 Lịch sử cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư industry 4.0 ( từ 2013 ). Bắt nguồn từ dự án trong chiến lược công nghệ cao của chính phủ Đức, công nghiệp 4.0 tạo ra cái gọi là ” nhà máy thông minh”.

 Với máy nén khí Kobelco. Kobelink được tạo ra để hỗ trợ cho công nghiệp 4.0. Giúp khách hàng có thể kiểm soát được máy nén khí của nhà máy mình hoạt động tại mọi nơi trên thế giới thông qua máy tính hoặc điện thoại di động chỉ cần có internet.

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Phục Hưng

0907.889.667
challenges-icon