Công ty TNHH Kỹ Thuật Phục Hưng đã tham gia dự lễ khánh thành và gửi lời chúc mừng đến Nhà Máy Cà Phê Hòa Tan Tín Nghĩa. Đây là một nhà máy Cà Phê Hòa Tan sử dụng công nghệ sấy lạnh mới nhất trong ngành chế biến Cà Phê Hòa Tan.