Công Ty Kỹ Thuật Phục Hưng dự lễ khánh thành Nhà Máy Cà Phê Hòa Tan Tín Nghĩa

Công ty TNHH Kỹ Thuật Phục Hưng đã tham gia dự lễ khánh thành và gửi lời chúc mừng đến Nhà Máy Cà Phê Hòa Tan Tín Nghĩa. Đây là một nhà máy Cà Phê Hòa Tan sử dụng công nghệ sấy lạnh mới nhất trong ngành chế biến Cà Phê Hòa Tan.

0907.889.667
challenges-icon