Phục Hưng dự lễ khánh thành nhà máy Intersnack Long An – Intersnack Rajkumar Cashiew company Pte., Ltd