Công Ty Kỹ Thuật Phục Hưng dự lễ khánh thành Nhà Máy Điều Intersnack Việt Nam

Công ty TNHH Kỹ Thuật Phục Hưng đã tham gia lễ khánh thành nhà máy mới tại Công ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam. Intersnack đã gửi lời tri ân cùng với kỷ niệm chương để tri ân sự đóng góp của Công ty TNHH Kỹ Thuật Phục Hưng trong việc cung cấp, lắp đặt, bảo trì toàn bộ hệ thống máy nén khí luôn đảm bảo sẵn sáng khí nén, ổn định cho sản xuất liên tục của Nhà Máy Điều Intersnack Việt Nam.

0907.889.667
challenges-icon