Phục Hưng lắp đặt máy nén khí tại trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng