Tại sao máy nén khí cần được bảo trì?

Tại sao máy nén khí cần được bảo trì? Máy [...]