Công dụng của dầu máy nén khí là gì?

Công dụng của dầu bôi trơn máy nén khí là [...]