Có bao nhiêu loại đồng hồ đo áp suất trong một hệ thống máy nén khí?

Có bao nhiêu loại đồng hồ đo áp suất trong [...]