Công dụng của lọc gió máy nén khí là gì?

Công dụng của lọc gió máy nén khí là gì? [...]