Công dụng của lọc tách dầu trong máy nén khí là gì?

Công dụng của lọc tách dầu trong máy nén khí [...]