Màn hình điều khiển của máy nén khí là gì?

Màn hình điều khiển của máy nén khí là gì? [...]