Khi nào cần thay máy nén khí mới?

Khi nào cần thay máy nén khí mới? Máy nén [...]