Tại sao trong khí nén lại có nhiều nước?

Tại sao trong khí nén lại có nhiều nước? Khí [...]