Nguyên nhân tại sao máy nén khí làm việc lại bị nhiệt độ cao?

Nguyên nhân tại sao máy nén khí làm việc lại [...]