Tại sao máy nén khí vẫn hoạt động mà áp suất không lên?

Tại sao máy nén khí vẫn hoạt động mà áp [...]