Có bao nhiêu loại van điện từ được sử dụng trong máy nén khí?

Có bao nhiêu loại valve điện từ được sử dụng [...]