Van tiết lưu của máy nén khí là gì?

Van tiết lưu của máy nén khí là gì? Valve [...]