Tiêu chuẩn chất lượng khí nén ISO 8573-1:2010

Tiêu chuẩn chất lượng khí nén ISO 8573-1:2010

I. Tiêu chuẩn chất lượng khí nén được đánh giá theo tiêu chuẩn ISO nào?

Tiêu chuẩn chất lượng khí nén được đánh giá tuân theo tiêu chuẩn ISO8573-1: 2010, tại điều kiện quy chiếu: Độ ẩm: 0%, nhiệt độ trung bình: 80%, áp suất khí quyển: 1 atm.

Khí nén được đánh giá trên 3 yếu tố chính:

1. Particle classes/ Tiêu chuẩn về cỡ hạt bụi.

2. Humidity and liquid water classes/ Tiêu chuẩn về độ ẩm và hơi nước.

3. Oil classes/ Tiêu chuẩn về lượng hơi dầu.

II. Chất lượng khí nén đáp ứng tiêu chuẩn ISO 8573-1:2010 tại Việt Nam.

Như chúng ta đã biết khí hậu tại Việt Nam là nhiệt đới nóng ẩm mưa nhiều điều kiện quy chiếu: Độ ẩm: 80%, Nhiệt độ: 30 độ C, áp suất khí quyển: 1 atm. Chiếu theo các yếu tố sẽ có những sự sai số nhất định, vì vậy để đạt được tiêu chuẩn ISO 8573-1:2010 chúng ta cần sử dụng các thiết bị xử lý khí nén để đạt được tiêu chuẩn.

1. Particle classes/ Tiêu chuẩn về cỡ hạt bụi

Chúng ta cần lắp các bộ lọc khí nén trên đường ống đáp với các độ dầy lưới lọc 1 Micron, 0.01 Micron, 0.001 Micron phù hợp tùy theo các cấp độ để chọn bộ lọc khí nén phù hợp.

2. Humidity and liquid water classes/ Tiêu chuẩn về độ ẩm và hơi nước.

  • Chúng ta cần lắp đặt hệ thống máy sấy khô khí nén phù hợp tùy theo các cấp độ. Với Class 5, Class 6 trở xuống chúng ta cần lắp đặt hệ thống máy sấy dử dụng gas lạnh với nhiệt hơi nước ngưng tụ tù 3-10 độ C hay còn gọi là nhiệt độ điểm sương.

  • Chúng ta cần lắp đặt hệ thống máy sấy khô khí nén phù hợp tùy theo các cấp độ. Với Class 4 trở lên chúng ta cần lắp đặt hệ thống máy sấy dử dụng chất hút ẩm với nhiệt hơi nước ngưng tụ từ -20, -40, – 60 độ C hay còn gọi là nhiệt độ điểm sương.

3. Oil classes/ Tiêu chuẩn về lượng hơi dầu.

Chúng ta cần lắp đặt các thiết bị xử lý khí như các hệ thống bộ lọc sử dụng chất liệu than hoạt tính và các bộ tách dầu và khí để giảm lượng hơi dầu khí nén tối đa phù hợp với từng cấp độ.

III. Hệ thống khí nén đáp ứng tiêu chuẩn ISO 8573-1: 2010 ISO Class 0 cho các nhà máy dược phẩm và nhà máy chế biến thực phẩm.

Với các nhà máy dược phẩm và nhà máy thực phẩm yêu cầu đòi hỏi khí sạch đáp ứng tiêu chuẩn ISO 8573-1: 2010 ISO Class 0 vì vậy cần sử dụng hệ thống máy nén khí không dầu, máy sấy sử dụng dạng chất hút ẩm và các bộ lọc khí nén với các cấp độ lọc cao nhất.

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Phục Hưng

0907.889.667
challenges-icon